Spilleregler

Det vigtigste ved at spille et hyggestævne som Holbæk Floorball by Night 2016 er, at det skal være sjovt for alle at være med. Et væsentligt element i at det lykkes er, at vi spiller efter det samme regelsæt. Det er ikke svært at lære de grundlæggende regler, og det hjælper til at alle får en god oplevelse. Se nedenstående igennem og husk så meget som muligt. Der vil være repræsentanter for Holbæk Bombers på dagen, der styrer “slagets gang” på banerne… men husk: hold staven under hoftehøjde 🙂

Her følger et overblik over de vigtigste regler og afvigelserne…

Generelle regler

 • Der skal være 3 spillere på banen
 • Et hold består op til 6 spillere
 • Målmanden er en markspiller (der spilles med “bagerste mand”) og må ikke tage med hænder og lignende
 • Foran målet vil der være et målfelt på 1 x 1 meter, der ikke må betrædes (af samtlige spillere)
 • Kamptiden er 8 minutter og stoppes ikke ved mål, spilstop etc.
 • Kampen startes med face-off på midten
 • Efter mål starter det hold, der er scoret imod med bolden fra eget mål (husk at være klar med de samme)
 • Ved start efter mål, indslag og frislag skal bolden spilles til en med- eller modspiller
 • Evt. andre spilstop startes med face-off
 • Bolden skal altid slås i gang (ikke trækkes)
 • Udskiftning sker løbende fra den ene side og på egen banehalvdel
 • Vundet kamp giver 3 point; uafgjort giver 1 point (og tabt kamp giver 0 point)
 • Ved uafgjort i placeringskampe afgøres kampen ved straffeslag (bedst ud af tre)

Følgende forseelser kan dommeren giver frislag/indslag for

 • Slag på modstanders stav og ben
 • Forsætligt spil med hånd, arm eller hoved
 • Ukorrekt skub (det er tilladt at skubbe skulder mod skulder)
 • Bakke ind i modstanderStikke stave mellem modstanderens ben
 • Når bolden ryger ud over banden
 • Når bolden spilles over knæhøjde
 • Obstruktion
 • Når der slås til bolden over knæhøjde
 • Når staven svinges over hoftehøjde
 • Hvis spiller betræder målfeltet (straffeslag ved oplagt scoringschance)

Følgende forseelser kan dommeren give udvisning for

 • Skub mod banden eller voldsomt skub
 • Voldsomt slag på stav
 • Når modspilleren er for tæt på et frislag og indslag
 • Liggende spil
 • For mange spillere på banen samtidig
 • Protester
 • Ved deltagelse i spillet uden stav

Udvisning

En udvisning varer til næste scorede mål mod det hold, der har en spiller udvist. Ved flere udvisninger til samme hold skal der altid blive én spiller på banen. En udvist spiller må ikke skiftes ind før, der er scoret.

Straffeslag

Dommeren kan vælge at dømme et straffeslag i stedet for et frislag, hvis der er tale om en oplagt scoringschance, der bliver forhindret ved en forseelse, der ellers ville medføre frislag.

Et straffeslag udføres ved at bolden skydes fra eget målfelt mod tomt mål i den anden ende. Kun straffeslagsskytten må opholde sig på banen. Ved scoring gives bolden op fra mål. Ved brændt straffeslag gives der frislag fra hjørnet til det forsvarende hold.

Bemærk at begge hold skal være på banen igen efter straffeslag før spillet sættes i gang.

 

 

Ved tvivlsspørgsmål er det stævnelederen, der afgør det endegyldigt…