Lokaleudvalg

Udvalget har til opgave at sørge for haltider til klubbens forskellige hold. Udvalget ansøger Holbæk Kommune om haltider og deltager i fordelingsmøder med de andre foreninger.

Udvalgets medlemmer
Jens Albagaard, ansvarlig
Mobil: 26 81 96 96