Kære medlemmer af Holbæk Bombers

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling, der afholdes lørdag 27. januar 2018 kl. 10.00 på Holbæk Bibliotek, Nygade 7-9, 4300 Holbæk (i den lille mødesal).

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne og kommer i hovedtræk til at se således ud:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af deltagerbetaling (kontingenter).
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand: Karina Karl afgår efter tur, og er ikke villig til genvalg.
8. Valg af kasserer: Jens Albagaard afgår uden for tur.
9. Valg af sekretær (der vælges ikke i år).
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Anette S. Petersen afgår efter tur, og er ikke villig til genvalg.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Valg af appeludvalg
14. Eventuelt.

Som det kan ses, skal der vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem.

Der kan indsendes forslag til behandling senest 30. december 2017 via mail til info@holbaekbombers.dk.

Den endelige dagsorden inkl. forslag, bilag, regnskab m.m. udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mange floorball-hilsner
BESTYRELSEN

Indkaldelse til Generalforsamling 2018