Holbæk Bombers

E-mail: info@holbaekbombers.dk
CVR: 34 52 65 32
Bank: Spar Nord, 9040-4575388081

Holdene

Dame motion
Jacob Svarre
Mobil: 31 20 35 37
Mail: formand@holbaekbombers.dk

Herre motion
Mail: motion@holbaekbombers.dk

Bestyrelsen

Formand
Jacob Svarre
Mobil: 31 20 35 37
Mail: formand@holbaekbombers.dk

Kasserer
Kasper Enevoldsen
Mail: kasserer@holbaekbombers.dk

Medlem
Michael Rygaard

Medlem
Jesper Zabell Nilsson

Suppleanter
Bettina Zabell Nilsson