Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2013, der afholdes onsdag 20. marts 2013 kl. 18.00. Mødestedet meddeles snarest.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som du finder her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget senest fire uger før. Derfor skal rettidigt modtagne forslag være sendt pr. mail til bestyrelsen på bestyrelse@holbaekbombers.dk senest i morgen 20. februar 2013.

Senest to uger før generalforsamlingen vil den endelige dagsorden med tilhørende bilag blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Generalforsamling 2013 – indkaldelse