Du kan nu læse hele referatet fra Generalforsamling 2016 her.

Hovedpunkter fra generalforsamlingen er:

  • Kontingenterne blev ikke ændret
  • En ny type medlemskab blev introduceret: Aktivitetsmedlem
  • Vedtægterne blev ændret, så det tydeligt fremgår, at forældre kan stemme for medlemmer under 18 år
  • Karina Karl blev genvalgt som formand
  • Jens Albagaard blev nyvalgt som kasserer
  • Anette S. Petersen blev genvalg til bestyrelsen
  • Martin Jørgensen blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Der arbejdes på at arrangere en Sæsonafslutningsfest 2016 lørdag 28. maj
  • Der arbejdes på at få væsentlig flere træningstider og hold til næste sæson
Referat fra Generalforsamling 2016