Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2016, der afholdes lørdag 12. marts 2016 kl. 11.00 i Holbæk. Det eksakte sted vil blive meddelt senere.

Dagsordenen med tilhørende bilag udsendes senest 14 dage før mødet.

Dagsordenen kommer til at indeholde mindst de punkter, der er angivet i vedtægternes § 10. Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal de være sendt til bestyrelsen senest 4 uger forud for mødet. Forslag kan sendes til bestyrelsen på e-mail info@holbaekbombers.dk senest lørdag 13. februar 2016.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Indkaldelse til Generalforsamling 2016