På generalforsamlingen søndag 8. marts 2015 blev det besluttet at forhøje kontingenterne til næste sæson. Kontingenterne bliver fra næste sæson således:

  • Kontingent, børn (u18): 375,00 kr. årligt (forhøjelse fra 175,00 kr.)
  • Kontingent, voksne: 500,00 kr. årligt (forhøjelse fra 350,00 kr.)
  • Kontingent, husstand: 800,00 kr. årligt (forhøjelse fra 600,00 kr.)
  • Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (uændret)

Indmeldelsesgebyrerne forbliver uændrede:

  • Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)
  • Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret)

Der er stadig tale om meget lave kontingenter i Holbæk Bombers, når der sammenlignes med andre idrætsgrene og fritidsaktiviteter. Men det var bestyrelsens forslag at forhøje kontingenterne, så der bliver en større balance mellem udgifter og indtægterne i klubbens økonomi – uden at de fleste aktiviteter skal afhænge af den store indtægt fra klubbens deltagelse i Roskilde Festival.

Generalforsamlingen valgte at imødekomme bestyrelsens indstilling.

 

Kontingenterne forhøjes til næste sæson