Selv små beslutninger kan være vigtige beslutninger. Det var generalforsamlingen i lørdags et tydeligt eksempel.

Medlemmer vedtog en mindre ændring af vedtægterne, der præciserer at – naturligvis – alle medlemmer af klubben har en demokratisk ret til at udøve deres stemme på en generalforsamling i klubben. Dog er det med den mindre tilføjelse, at når man er under 18 år, så er det én af medlemmets forældre, der stemmer på vegne af barnet.

Ændringen blev foretaget på opfordring af en præciserende artikel på DGI.dk.

Den nye formulering af vedtægterne lyder nu således:

“Medlemmer af foreningen, der på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er under 18 år, kan være repræsenteret af én forælder, der har ret til at udøve medlemmets stemmeret. Medlemmet kan ikke selv, pga. alderen under 18 år, udøve sin stemmeret.”

Læs vedtægterne i sin fulde længde her.

 

Stemmeret til alle medlemmer – naturligvis