Den endelige dagsorden og de tilhørende bilag til Generalforsamling 2013 er nu tilgængelige for alle her.

Der er ikke tilmeldingspligt til Generalforsamling 2013, men det ville være rart, hvis man tilmeldte sig via Holdsport.dk, hvor Generalforsamling 2013 er lagt ind i den fælles klubkalender. Bare så vi ved sådan ca. hvor mange der kommer.

Bestyrelsen opfordrer alle til at komme til Generalforsamling 2013 og bidrage til drøftelser om klubben drift, udvikling og fremtid. Alle input er lige vigtige – og ris og ros er velkomment…!

Generalforsamling 2013 afholdes på Kulturkasernen. Find vej via kortet nedenfor…
Vi starter kl. 18.00 onsdag 20. marts 2013.

Vi ses til Generalforsamling 2013…!

 

Dagsorden og bilag til Generalforsamling 2013