Hermed lidt generel info om Juniorholdet og plan for træning den næste måneds tid

Nyt fra trænersiden
Både Jens og Klaus har rigeligt at se til som trænere på henholdsvis Dame og Herrer senior holdene, så derfor vil Træner teamet fremover bestå af

Thomas Kielberg, Thomas Lenz Helt (hver anden Lørdag) og Jan Svane. (se billeder på hjemmeside under “junior bombers”). I vil dog stadig af og til se Jens eller Klaus, når de vikarierer for de faste trænere.

Hvis man som forældre har lyst til at deltage i træningen, så giv et praj lidt tid i forvejen, så har vi mulighed for at finde gode øvelser, hvor man indgår som spille-station. I er selvfølgelig også velkomne til bare at overvære træningen.

Vi vil prøve at videreføre træningen som hidtil, hvor leg, glæde og meget tid med bold og stav bliver grundstenen. Vi vil også stadig forsøge at alders opdele/niveau dele børnene, så alle bliver udfordret på det rigtige grundlag. Vi vil bestræbe os på at træne børnene i en positiv, glad stemning. Det vil sige, at I vil kunne opleve positive tilråb, opmuntringer, mens guidningen og coaching vil ske én til én og i øjenhøjde med børnene. Vi håber og forventer det samme af jer, hvis I deltager eller overværer træningen /kampe.

Floorball er en holdsport og i vores træning vil vi skabe plads til både den nyankomne og den øvede spiller, men vi må samtidig have respekt at det ikke er ligegyldigt for børnene at vinde eller tabe til stævnerne og kampe. Det er med dette udgangspunkt, vi sætter holdene til stævner og kampe. Hvis hold sammensætningen skulle give anledning til undren, så kom til os og få forklaringen.

Lidt om træning og stævner den næste måneds tid
Både den 23.2 og 2.2 bruger vi tid på de grønne teknik mærker, så man kan få godkendt de øvelser der mangler fra lørdag den 16.2. HUSK TEKNIK HÆFTET. Jens har lavet en opdateret liste over øvelser som er godkendt lørdag den 16.2. Denne liste bliver løbende opdateret og sendt ud på mail i holdsport som vedhæftet fil, så ved alle hvilke øvelser de mangler at gennemgå for at opnå, det grønne teknik mærke. Vi kan ikke tilbyde at alle 10 øvelser er på programmet hver lørdag, men vi prøver at afholde ca. 4 øvelser.
Hvis man allerede har opnået teknik mærket, så er der almindelige øvelser og specialøvelser til 3 – mands kampe.

Søndag den 10.3 afholder Greve et Mini – stævne, det vil sige 3 – mands kampe i u 7, u 9 og u 11 rækken, både pige, drenge og mix. Vi har fået forhånds dispensation så spillere over 11 år kan deltage.
Tilmelding på holdsport inden den 4.3 – 2013 (og gerne hurtigst muligt)

Lørdag den 16.3 er træningen rykket til søndag (17.3) fra 11 – 13 og træningen foregår ikke på Absalon skolen, men på Holbæk seminarium. Dermed får vi mulighed for at afprøve klubbens bander, større mål (og målmands udstyr), samt afprøve en kleinfeld bane.

Mere om dette på Dansk Floorball Unions hjemmeside: KleinFeld

Vi arbejder på at få besøg af Hvalsø Knights juniorafdeling kl. 11 – 13 søndag den 7.4 – 2013. Vi har booket Seminarie hallen ligeledes denne søndag, derfor ingen træning lørdag den 16.3.

HUSK tilmelding på holdsport.dk

Hilsen
Trænerteamet
Junior Bombers

 

Junior Bombers, marts 2013