Vinderforslaget fra arkitekterne COBE.

Holbæk Kommune har kåret en vinder af arkitektkonkurrencen til den kommende Holbæk Arena. Det blev arkitekterne COBE, der vandt konkurrencen – primært fordi de havde lavet det bedste, fremtidssikrede forslag.

– COBE’s bud er spændende arkitektonisk, det er idræts- og aktivitetsfagligt meget velfunderet og det leverer et godt bud på, hvordan vi kan bygge et idræts- og aktivitetscenter, der lever op til fremtidens krav, siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune indbyder nu foreningerne til at komme med bud på, hvordan vi i fællesskab sikrer at den nye arena bliver en ubetinget succes både som elitecenter og breddecenter for den lokale idræt og kultur.

De har stillet følgende spørgsmål til kommunens foreninger:

Arena-perspektivet
Den overordnede disponering og optimering af området
Vi gør en god plan endnu bedre..
Hvad skal gøre Holbæk Arena attraktiv?
Hvilke oplevelser skal der skabes?

Samspil og synergi mellem idrætterne
Hvor ser vi oplagte koblinger og mulighed for nytænkning?
Kobling af ude og inde samt formelle/uformelle aktiviteter
Hvordan kan vi konkret skabe plads til såvel organiseret som selvorganiseret aktivitet?
Hvor ser vi muligheder for at udfordre traditioner og spotte nye potentialer for foreningerne?

Mødesteder og fællesskab
Hvordan skaber vi plads til både høj puls og hvilepuls?
Hvad skal der til for at Holbæk Arena er det sted, hvor man kommer – og bliver – af lyst.
Hvad gør uformelle mødesteder attraktive?
Hvem bygger vi egentlig til?

Idrætsperspektivet
Drømme og behov
Konkrete behov og drømme – hvad gør os bedre om 10 år?
Hvordan kan Holbæk Arena understøtte foreningens ambitioner?
Hvad er udfordringerne i dag og hvordan kan de medtænkes i projektet?
Målet er ikke at bygge mere, men bedre – hvordan gør vi det?

Fællesfaciliteter og foreningszoner
Hvilke behov knytter der sig til fremtidens foreningszoner og fællesfaciliteter?
Hvilke faciliteter kan man med fordel gøre fælles?

Fællesskab og slægtskab med andre idrætter
Er der oplagte koblinger til andre idrætter og aktiviteter?
Hvordan kan man skabe ekstra kapacitet ved at tænke fleksible løsninger på tværs af idrætter?

Foreningsudvikling
Hvad kræver det af foreningen at være en del af Holbæk Arena?
Hvad er foreningens ambition?
Hvordan ser en succes ud om fem år?
Hvordan kan Holbæk Arena gøre jer endnu bedre?

Meget snart vil vi som forening blive bedt om at bidrage med forslag til besvarelse af disse spørgsmål. Derfor må man meget gerne, som medlem af Holbæk Bombers, komme med forslag til dette. Send dem til info@holbaekbombers.dk, så vi kan sende et samlet svar til Holbæk Kommune.

Vi ved endnu ikke, hvornår vi har frist på svarene, men send gerne jeres bud snarest muligt, så vi er sikre på at kunne nå det.

Fortsat god sommer…

Holbæk Arena er begyndt at tage form