Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2015, der afholdes søndag 8. marts 2015 kl. 12.00 i Fælleshuset på Fælleden, Bispehøjen 44 i Holbæk.

Dagsordenen med tilhørende bilag udsendes senest 14 dage før mødet.

Dagsordenen kommer til at indeholde mindst de punkter, der er angivet i vedtægternes § 10. Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal de være sendt til bestyrelsen senest 4 uger forud for mødet. Forslag kan sendes til bestyrelsen på e-mail info@holbaekbombers.dk senest lørdag 7. februar 2015.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Indkaldelse til Generalforsamling 2015