Holbæk Bombers afholdte den årlige generalforsamling lørdag 12. marts 2016, hvor der skete enkelte udskiftninger i bestyrelsen.

Formand Karina Karl blev genvalgt uden modkandidater og tager dermed endnu en tørn på posten.

Inden generalforsamlingen havde Peter G. Knudsen meddelt, at han afgik som kasserer. Der skulle derfor vælges en ny kasserer. Valget faldt på Jens Albagaard, der i forvejen sad i bestyrelsen.

Derfor skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da pladsen blev ledig. Her var det Martin Jørgensen, der blev nyvalgt til bestyrelsen. Anette S. Petersen blev genvalgt som menigt bestyrelsesmedlem.

Der blev samtidig valgt to nye suppleanter til bestyrelsen. Lene Kielberg og Lone Pløger Lauritzen fra Lady Bombers blev valgt som nye suppleanter til bestyrelsen.

Der var genvalg til Kasper Enevoldsen som revisor og Paw Jensen som suppleant.

Den samlede bestyrelse ser fremover således ud:

  • Karina Karl, formand
  • Jens Albagaard, kasserer
  • Ole Hallenberg, sekretær
  • Anette S. Petersen, medlem
  • Martin Jørgensen, medlem

Se oversigten med kontaktoplysninger til bestyrelse, suppleanter og revisorer her.

 

Nye ansigter i bestyrelsen