Bombers Arena bliver nu en realitet

Holbæk Bombers har indgået en betinget købs- og driftsaftale med Holbæk Kommune om overtagelse af Seminariehallen, der derfor nu endelig kan blive til Bombers Arena.

Aftalen går i al sin enkelthed ud på, at Holbæk Bombers overtager den fulde råderet over Seminariehallen og samtidig alle fremtidige vedligeholdelsesforpligtelser og naturligvis det løbende energiforbrug.

– Vi er glade for at kunne afhænde Seminariehallen, der har givet os mange problemer siden vi gik i gang med at istandsætte hele Seminariet, fortæller Kristine Klæbel, der er leder af Kommunal Drift i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune overtager driften af Seminariehallen allerede i dag 1. april 2015.

– Overtagelsen giver os mange muligheder for at kunne styrke klubbens økonomi ved at udleje de ledige tider i hallen. Samtidig får vi mulighed for at styrke træningsindsatsen og dermed det sportslige niveau, siger Karina Karl, formand i Holbæk Bombers.

Der har gennem flere måneder været forhandlet om aftalen, der blev underskrevet tidligt denne morgen.

– Nu skal vi undersøge mulighederne for at få tilladelse til at udbygge hallen, så den får de reglementerede mål, og så den kan bruges til officielle kampe, oplyser Jens Albagaard, bestyrelsesmedlem i Holbæk Bombers.

Seminariehallen bliver nu til Bombers Arena